El Himno de los juegos olímpicos de Barcelona

HIMNE DE L’OLIMPIADA POPULAR Josep M. de Sagarra (1894-1961) Música compuesta por Hanns Eisler.

HIMNO EN CATALÁN

No és per odi, no és per guerra
que venim a lluitar a cada terra.
Sota el cel blau
l’únic mot que ens escau
és un crit d’alegria i de pau.

Fora enveges, fora noses!
Afirmem contra el viure estret
el nostre dret
a fer un aire més net,
a fer un món més ple de roses.

Cors enlaire! Llum als braços!
Sempre àgils i ardits, els nostres passos!
Donem-nos les mans
per sentir-nos germans
sota el verd dels llorers triomfants!

Força i vida, primavera,
ritme, gràcia, esforç i voluntat,
tots hem triat
en l’esclat del combat
perquè ens facin de bandera!

Pel més àgil, pel més destre
sigui el sol immortal
de la palestra.
Sigui aquest sol
que ens aplega en un vol
per cremar la mentida i el dol!

Contra els baixos crits innobles,
aixequem cap al cel les nostres mans!
Vibrin els cants
perquè es tornin més grans
i més lliures els pobles!

HIMNO EN CASTELLANO

por lo que venimos a luchar a cada tierra. Bajo el cielo azul
la única palabra que nos va
es un grito de alegría y de paz.

¡Fuera envidias, fuera lo que estorba!
Afirmemos contra el vivir estrecho
nuestro derecho
a hacer un aire más neto,
a hacer un mundo más lleno de rosas.

¡Arriba, corazones! ¡Luz a los brazos!
Siempre ágiles y audaces, nuestros pasos.
¡Démonos las manos
para sentirnos hermanos
bajo el verde de los laureles triunfando!

¡Fuerza y vida, primavera,
esfuerzo y voluntad, gracia y ritmo,
todos hemos elegido
del combate en su estallido
para que nos hagan de bandera!

Para el más ágil, para el más diestro
sea el sol inmortal
de la palestra.
¡Sea este sol
que nos congrega en un vuelo
para quemar la mentira y el duelo!

¡Contra los bajos gritos rastreros,
alcemos al cielo nuestras manos!
¡Vibren los cantos
para que se vuelvan más grandes
y libres los pueblos!

Traducción de Marc Granell
Poeta